1 Şubat 2022 Salı

 


Sosyal kooperatif; engelliler, işsizler, göçmenler, gençler ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların istihdamları, üretim süreçlerine katılabilmeleri, ortak ihtiyaçlarının temini ve/veya bir sebeple devlet tarafından yerine getirilemeyen veya eksik yerine getirilen kamusal hizmetlerin sunumu gibi doğrudan kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunmaları ya da yapmış oldukları faaliyetler neticesinde daha adaletli gelir dağılımı, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılması, toplumsal cinsiyet açığının kapanması, sosyal dışlanmanın asgariye indirilmesi gibi hem kamu yararına ilişkin sonuçların ortaya çıkması hem de verili düzlemde beliren adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla kurulan kooperatiflerdir. 


🌿Sosyal ekonomi alanında faaliyet gösteren ve ülkelerin kalkınma gündemine katkıda bulunan sosyal kooperatifler, bir sosyal girişimcilik modeli olarak birçok AB ülkesinde yasal mevzuat kapsamında tanınmış ve yaygınlaşmış, alternatif bir örgütlenme modeli olarak Türkiye’de de kabul edilmeye başlanmıştır. 


🌿Sosyal kooperatifler, kamu ve özel sektörün tek başına çözüm üretemediği veya çözüm üretmekte yetersiz kaldığı özellikle sosyal, sağlık, eğitim ve çevre hizmetlerinin sağlanmasında ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımının desteklenmesi gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçların azaltılması ve/veya giderilmesi amacıyla bir çözüm aracı olarak ortaya çıkmışlardır. 


🌿Sınırlı Sorumlu Kayapinar Belediyesi Topraktan Toprağa Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bir sosyal kooperatif olarak Kayapinar Belediyesinin destekleri ve Mardin Topraktan Toprağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin önderliğinde bir grup gönüllü tarafından kuruldu. 


🌿Amacımız, her gün pazar yerinden toplanan biyobozunur atıkları ayrıştırmak, kompostlayarak gübre haline getirmek, iyi durumdaki fazla gıdayı, hem uzun raf ömürlü paketli ürünlere dönüştürmek, hemde kısa vadede bu  gıdaların sıcak yemeğe dönüştürülerek her gün ihtiyaç sahibi 1200 kişiye ulaştıracak Aşevi hizmeti  vermek! 

Aynı zamanda bütün bunları yapacak kişileri sistem içinde istihdam etmek. 


🌿Atıkları sadece gübre yapmiyoruz‼️

Bu atıklardan sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz.
 Dünyayi ve yaşamı bütünsel olarak iyi anlamak, iyi değerlendirmek, iyi ve kesin bir sonuca ulaşmak gibi bir zorunluluğumuz var!

Vaktimiz çok az! 


🌿Biz tarım yapılarak geçimin sağlandığı şehirlerde  yaşıyoruz. Kendi ölçeğimizden genele baktığımızda tarımsal üretim ile ilgili sorunları görüp bu çözümlere kısa vadede çözüm üretebilecek noktadayız.  Yani sahadayız. 


🌿Bu yıl buğday rekoltesinde %80, mercimekte %65 ve arpada %70 kayıp yaşadık. Meterolojik kuraklık nedeni ile üretimde sulamayı daha fazla yapmamiz gerekti. Ama sulama yapacak hidrolojik kaynaklarımız yeterli gelmedi. Hem kaynak yeterli olsa bile cok pahallı olduğundan elde edilecek rekolte, yapılan masrafı karşılayamazdı. Çiftçi vazgeçti. 


🌿Ben ciftçi bir aileden gelmiyorum. Ama çok isterdim. Simdi ise cok iyi öğretmenlerim var. Profesyonel olarak  yaptığım işin başı toprağa dayanıyor.

Sorunları duyuyorum, görüyorum ve yaşıyorum. 


🌿Tohum, gübre, sulama, gün geçtikçe verimini yitiren  sağliksızlasan toprak ve yakın zamanda uğruna kavgalara tutusacağımiz su ve gıdanın sürdürülebilirliği  hepimizin sorunu olmaya başladı. 


🌿Çiftçinin  kuraklık zararı için desteğe ihtiyacı var. 

Neden mi? 

Çünkü hasat, çiftçinin  giderlerini karşılaması için yeterli olmadı.  


🌿Çiftçi sadece bugününü değil gelecek ekim zamanı tekrar tohumu, gübreyi, mazotu nasıl alacak durumda değil! 


🌿Simdi bir çok büyük bir hayalimiz ve amacımız var! 


Topraktan Tabağa Tarimsal Kalkinma Kooperatifi @topraktantabaga olarak  beş yıldır  Mardin'de tohumluk olarak çoğalttığımız  Sorgül Buğdayını, Diyarbakır Kayapinar Belediyesi bünyesinde ürettiğimiz gübre ile beraber Eylül ayında çiftçimize destek olmak için elimizden geldiği ölçüde  dağıtacağız. Paylaşacağımız  tohum ve gübrenin çiftçimize  can suyu olmasını diliyoruz. 


Tarım devam etmeli! 

Çiftçi vazgeçmemeli!

[16:02, 01.02.2022] Ebru Baybara: 🌿Sosyal kooperatif; engelliler, işsizler, göçmenler, gençler ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların istihdamları, üretim süreçlerine katılabilmeleri, ortak ihtiyaçlarının temini ve/veya bir sebeple devlet tarafından yerine getirilemeyen veya eksik yerine getirilen kamusal hizmetlerin sunumu gibi doğrudan kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunmaları ya da yapmış oldukları faaliyetler neticesinde daha adaletli gelir dağılımı, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılması, toplumsal cinsiyet açığının kapanması, sosyal dışlanmanın asgariye indirilmesi gibi hem kamu yararına ilişkin sonuçların ortaya çıkması hem de verili düzlemde beliren adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla kurulan kooperatiflerdir. 


🌿Sosyal ekonomi alanında faaliyet gösteren ve ülkel…

 

Bugüne dair en güzel yazıyı arkadaşım İsmail Özdemir yazmış. 
Bana da paylaşmak kalmıştı. 


・・・
Bugün Toprak Bayramı!
Ya da olması gerekirdi.
Tabi hiç birimizin haberi yok. 
Zaten topraklarımızdan çıkan besinlerin bizi ve çocuklarımızı beslemediğini, sadece karnını doyurduğunu bilen de hemen hemen yok. 

Türkiye’de %90 oranın üzerinde kullanılan kimyasal gübrenin ve zehir diye tabir etmemiz gereken zirai ilaçların da aslında hemen hemen tüm ciddi hastalıklarımızın nedeni olduğunu anlayan da çok az.

1945 yılında yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziranı takip eden ilk Pazar günü “Toprak Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 

Topraklarımızı kaybetmek üzere olduğumuz yıllarda, bugünü bayram olarak kutlama noktasında değiliz. Ancak hayati bir riskin farkında olmak için hatırlamak zorundayız. 

AB’nin en az %3 olduğu takdirde besleyici bir gıda üretilebileceğini belirttiği topraktaki organik madde oranı, Türkiye ortalamsında %0,6! Sadece duyuyoruz; beslenmiyoruz. 

Hatta kimyasal gübre ve zararlı bitki/böcek ilaçları ile hem toprağımızı hem kendimizi zehirliyoruz.

Son yıllarda artan ve bundan sonraki on yılda insanlığı aç kalma riski ile karşı karşıya bırakacak olan kuraklık ise topraklarımızın diğer bir acil sorunu. 

Bu konuda @ebrubaybarademir ‘in hem susuz tarım hem geri dönüşüm kompost üretim girişimini takip edenler, çözümlere doğru örnekleri görecektir.
Toprak Bayramımız yine de kutlu olsun! 

Ancak topraklarımızı kaybediyoruz. Çok yakında bugünü “ölmüş topraklarımızı ve milli bağımsızlığımızı anma günü” olarak kutlamak istemiyorsak, uyanma zamanı!


8 Haziran 2001-  8 Haziran 2021 
Dile Kolay bugün tam 20 yıl! 

Mardin'in ilk turizm işletmesi @cercismuratkonagi 

20 yıl önce  yel değirmenlerine karşı mücadele ile başlayan ve kazanılan bir savaşın hikayesi! 

Üstelik cephedeki herkesi yanına alarak, kazanılmış bir zafer;
CERCİS MURAT KONAĞİ

Emek!
Sabır!
Başarı!
Yeni hayatlar!
Değişen hayatlar!
Çok ağlamalar!
Daha çok gülsemeler!
Yenilmek!
Tekrar ayağa kalkmak!
Vazgecmemek!
Başarmak!
GURUR!

Bu yolculukta yanımda olan herkese çok teşekkür ederim.
Ebru Baybara Demir


 Sizinle hergün paylaştığım hepimizin içini acıtan sebze meyve atıklarını, atık olmadan az önce kurtarıp bir şans tanimak istedigimizi söylemiştik.

Bizi takip edin.Cok inandığımız başka bir projeyi örnek bir proje olarak hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.


▶️Türkiye geneli değerlendirildiğinde; 

Türkiye nüfusunun 1/3’ünü temsil eden İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam nüfusu yaklaşık 26 milyon ve pazar sayısı 900’ün üzerindedir. 


▶️Bu şehirlerde her bir pazardan günlük ortalama 3 ton organik atık toplanması durumunda, günlük organik atık miktarı 2.700 ton civarındadır.


▶️Pazarlardan toplanan bu organik atıkların kompostlanması sonucunda, yılda ortalama 362.000 ton kompost elde edilebilir.


▶️Toprağın yapısına ve kompost içeriğine göre değişmekle birlikte, ortalama 1 dönüm araziye 5 ton kompost kullanılması durumunda, 72.4 bin dönümlük tarım arazisi kompostlanarak toprağın onarılmasi mümkün! 


▶️Üstelik sulama miktarinin ve maliyetlerinin düsürulebileceğini  ve verimin arttırılabileceğini unutmamak gerekir.


▶️TÜİK'in 2018 yılı belediye atık istatistiklerine göre, Türkiye'de artan nüfus ve bilinçsiz tüketimin etkisiyle, katı atık miktarı yıllık 32 milyon tona ulaşmıştır. 


▶️Kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1.16 kg olarak hesaplanmaktadır. Bu atıkların %55-60 organik atıktır. Toplamı Türkiye nüfusunun 1/3’ünü temsil eden üç büyükşehir İstanbul, Ankara, İzmir’de evde atıkların ayrılarak toplanması durumunda, günlük 19.000 ton organik atık toplanabilir. Bu organik atıkların tesislerde kompostlanması sonucu yıllık 2.5 milyon ton kompost elde edilebilir. 


▶️Türkiye'nin yıllık 6.5 milyon ton gübre tükettiğini düşünürsek geriye tek bir şey söylemek gerekiyor;


"Gelecegimiz için doğa ile uzlasmak, doğa ile birlikte çalışmak zorundayız!"

 KURAKLIK‼️

🌱▶️Meteorolojik kuraklık uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi olarak tanımlanır. 


🌱▶️Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden meteorolojik kuraklık sonucunda ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. 


🌱▶️Tarımsal kuraklık ise, meteorolojik kuraklığa bağlı olarak, bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade edilir.  


🌱Meterolojik kuraklığın yanısıra konvensiyonel tarim ile üretilen ticari tohumlar ve bu tohumlar için kullanılan gübre, yabancı ot ilaçları içeriğindeki kimyasallar; toprağın nemini kurutmakta, biyolojik dengeyi bozmakta ve bitki, her zamankinden daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Bu durum tarimsal kuraklık etkisini siddetlendirmektedir. 


🌱Ticari tohumlar ile yapilan konvesiyonel tarım daha fazla su ve enerji gerektirmektedir. 


🌱Örnegin; yüksek NaOH içeren bir sabunla ellerinizi yikadığınızda kuruluk hisseder, ellerinizi ya su ile yıkamak yada bir kremle nemlendirirmek istersiniz. Toprak da kimyasallara maruz kaldığında kurur ve daha fazla su ve nem ihtiyacı hisseder.


🌱🔽NEDEN KOMPOST URETIYORUZ?

Kısa vadede meteorolojik kuraklık ile ilgili yapabileceklerimiz sınırlı da olsa tarimsal kuraklığın etkilerini azaltmamiz mümkün!  


▶️Toprağa nemini kazandırmak ve topraktaki biyolojik döngüyü devam ettirecek canlıları geri çevirmek için kompost ile işe başlayabiliriz. 


🌱Bizler bu fikirden yola çıkarak pazar yerlerindeki atıkları geri dönüstürmekten işe basladik.

Düzenli olarak topladığımız pazar atıklarını günlük  olarak kompostlayıp biriktiriyoruz. 


🌱Eylül ayında toprağını ekime hazırlayacak olan çiftçi ile kompostu paylaşarak toprağa geri döndürecegiz. 


🌱Bu proje yakın vadede toprağa nem kazandıracak, sulama ve gübre maliyetini azaltmamiza destek verecek. 


🌱Uzun vadede toprağı onaracak ve verimi yükselterek sürdürülebilir tarıma olanak sağlayacak ve kimyasal gübre gereksinimini azaltacaktır. 


🌱Vahşi depolamada esnasinda %45 orandaki payı ile metan gazı oluşumunda  önemli rol oynayan bio bozulur atıklar geri dönüştürülerek doğaya ve insana fayda sağlayacak şekilde bertaraf edilecektir.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİMİZ !!! 

Tohumlar gıda zincirinin ilk halkasıdır. Biyolojik ve kültürel çeşitliliğin vucut bulmus halidir. Yaşamın gelecekteki devamının teminatıdır.


☘Günümüzde tohumun çeşitliliği ve geleceği tehlike altındadır. Dunya üzerinde gıda olarak kullanılabilen 80 bin yenilebilir bitkiden bugün yalnızca 150 tanesi yetiştirilmekte ve sadece 8'inin küresel çapta ticareti yapılmaktadır.

Bu durum, tohum ve ekin çeşitliliğinin geri döndürülmez şekilde yok oluşu anlamına gelmektedir. 


☘Tarım da kuresellesti. Yani artık kimse ürününü yakındaki pazara götürüp satmıyor. Tarımda da kuresel düzeyde arz ve talep üzerine kurulu bir sistem gelişti.


☘Uluslararası bir müşteri istedigi ürünün niteliklerini belirleyerek talep oluşturuyor. Mesela biz orta boy, ince kabuklu,ekşi, hemen bozulmayan ve çekirdeksiz bir domates istiyoruz diyor. Gen mühendisleri laboratuarlarda çalışıp istenilen domatesin tohumunu oluşturuyorlar. Doğal olarak çiftçi talep doğrultusunda  pazarı hazır olan  bu ürünün tohumunu  alıp üretiyor.


☘Türkiye biyolojik çeşitlilik anlamında dünyada onemli ulkelerden biri. Sayısı 12500' ü bulan  biyolojik cesitlilikten bahsediyoruz. Aynı üründen kokusu, tadı, yetiştiği bölgenin ikliminin ve toprağının lezzetlendirdigi yüzlerce ürün yetişiyor ve yetiştiği toprağın adını taşıyor. Çanakkale domatesi, Tokat ve Bursa domatesi gibi... 


☘Ancak konu ticaret olunca çiftçi ticari tohumlara yöneliyor ve kendi toprağının ürününden vazgeciyor. 


☘Üretilmeyen her ürün, biyolojik cesitliligimizin azalmasına, yetistirilmeyen türün yok olmasına  sebep oluyor. 


☘Yani Edirne'den aldığınız domates ile Diyarbakir'dan marketten aldığınız domates arasında hicbir fark olmuyor.


☘Biyolojik cesitliligimiz bizim genetik mirasımızdır. 


☘Mardin'de yürüttüğümüz yerel tohum projesi;  Diyarbakir'daki domatesle Edirne'deki hatta baska baska yerlerdeki domatesleri tadının hiçbirinin aynı olmaması çabasıdır.

3 Mayıs 2021 Pazartesi


 🌿🌿🌿TOPRAKTAN TOPRAĞA 🌿🌿🌿


🌱Bugün 1 Mayıs 2021!

🌱26 Nisan 2021 tarihinde başlayarak tam 4 gün boyunca semt pazarlarindan toplanan 20 ton gıda atığı kompostlandi. Sürecin tamamlanması için çalışmaya devam ediyoruz.

🌱Calışma bölgemizdeki zincir marketlerin de projemize dahil olmak üzere girisimde bulunması bizi mutlu etti.

🌱Projemize ilgi gösteren, mesaj atan, gönüllü çalışmak isteyen herkese cok tesekkur ederiz.

🌱Şahsıma gönderdiğiniz tebrik mesajları icin de ayrıca teşekkür ederim. Ancak bu sadece benim yaptığım bir iş değil. Bunun bu şekilde algılanması projedeki diğer herkese haksızlık olur.

🌱Şunu söylemek zorundayım!

2018 yılında İzmir Milletveklimiz Ceyda Bölünmez Çankırı ile seçim çalışmaları sırasında pazar ziyaretlerimizde bu atiklarin değerlendirilmesi için birlikte düşünmeye baslamistik. Ceyda Hanim bunun için çalışmamızı söylediğinden beri en iyi şekilde projeyi kurgulamaya çalıştık. Projeyi hazırlarken bir cok arkadasimiz bize destek verdi.

🌱Çevre Mühendisi arkadasimiz Eda Dalgıç Cetinkaya projeyi son haline getirdi. Eğitim planını hazırladı.

🌱Diyarbakır Kayapinar İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Ünal Koç ile yolumuz kesişti.

🌱Sayın Kaymakamımızin vizyonu, hızlı harekete geçme kabiliyeti ile mevcut belediye hizmetlerinin iyi bir organizasyon planına oturtulması ve Kaymakam Bey'in yorulmak bilmez ekibi sayesinde projemiz cok hızlıca hayata geçti. İlk dört günde 20 ton atık toplanarak kompostlandi.

🌱Projemizdeki herkesin gönüllü çalıştığını söylememe gerek yok zaten😊
Projenin Mardin ve Urfa'daki devamı için çalışmaya başladık bile...


 🌱Çok özel bir iş yaptığımıza inanıyoruz!


🌱Ama projemizi kıymetli kılan özelliklerden birinin de projenin her aşamasında birbirinden kıymetli kadın mühendislerin çalışıyor olması!

🌱Çevre Mühendisi Eda Dalgıç Cetinkaya danışmanlığında yürütülen projenin saha yönetiminde Çevre Mühendisi Kübra Akyıldız Kompostlama biriminde Çevre Mühendisi Merve Yavuz ve Ziraat Mühendisi Gülistan Demir bulunuyor.

🌱29.04.2021 Semt Pazarı sonrası toplanan atıklar!

🌱Ne zaman yerel tohumların ne kadar sağlıklı olduğundan, toprağa, doğaya insana saygılı tarım yöntemleri ile üretilmesinden ve önemlisi genetik mirasimiz bu tohumlarımızın yaşatılması gereğinden bahsetsem, bulunduğum yerde mutlaka herseyi cok bilen bir uzman bu tohumların veriminin düşük olmasından dolayı dünyayı doyuramaya yetmeyeceginden bahsederek karşı savunmaya geçer, 🌱İnanmıyorum!


🌱Dünyayı doyurmak ile ilgili bir sorunumuz yok bizim!

🌱Bizim doymamak ile ilgili bir sorunumuz var!

🌱Üreten çiftçinin emeğine üzüleyim, yok olan milli servete mi? Satamayip çöpe atan satıcıya mi? Onu alamayan tüketiciye mi bilemedim!


 ♻️ 3 günde semt pazarlarından topladığımız 11 ton sebze meyve atığı cok hızlı bir şekilde kompostlanmaya devam ediyor.


♻️Hepsi toprağa geri döndürülecek ve toprağı onaracak!

♻️ Bu gece tekrar pazardayiz...